RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH RODO

Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe:

I.Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych osób jest APARTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kopernika 9e, 58-580 Szklarska Poręba (dalej „Administrator”).

II.Cele i podstawy przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w umowie w następujących celach:

  • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, lit. f, RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.

III.Odbiorcy danych.

Administrator udostępnia dane osobowe wyłącznie podmiotom uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług. Hotel informuje, że dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

  • firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
  • firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
  • firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
  • firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego,

IV.Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Administrator nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V.Państwa prawa:

Przysługują Państwu:

  1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  4. Prawo do przenoszenia danych;
  5. Prawo do sprzeciwu.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 531 03 00 - gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Rundschreiben
Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o najnowszych wydarzeniach w naszym hotelu.

Diese Website verwendet Cookies.

Durch den Besuch akzeptieren Sie unsere Cookie-Politik, nach Ihren Browser-Einstellungen. Mehr in der Datenschutzerklärung.

OK, schließen